Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi tek hücreli bir canlıdır?
Aşağıdakilerden hangisi tek hücreli bir canlıdır?
A Bakteri
B Virüs
C Pire
D Bit
E Yumurta