Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi aşağıdaki sayılardan hangisi 20 ceyreğidir...
aşağıdaki sayılardan hangisi 20 ceyreğidir...
A 8
B 6
C 5
D 12
E 1