Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi aşagıdakilerden hangisi yanlıştır.
aşagıdakilerden hangisi yanlıştır.
A 12x86=1032
B 46x49=2254
C 45x62=1542
D 125x65=8125
E 16x80=1280