1-) AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN HANGİSİNDE SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ YOKTUR?
2-) BU KADAR DÜZENLİ VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞMADAN SONRA YARIŞMADA BİRİNCİ OLMASI HİÇ DE SÜRPRİZ DEĞİLDİ . PARÇADAKİ NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ DİKKATE ALINDIĞINDA NEDEN OLAN DURUM AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
3-) Aşagıdakilerden Hangisi mecaz anlamda Kullanılmıştır?
4-) Bir araştırmacı toplumda sık yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının nedenlerini ortaya koymaya karar vermiştir. Bu araştırmacı bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?
5-) _____some sugar in my tea and ____ a lot of apples in the bowl. Yukarıdaki cümlede _____ olan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
6-) Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlış bir kullanımdır?
7-) There is _______tea in my cup.
8-) Aşağıdakilerden hangisi tek hücreli bir canlıdır?
9-) Dünyada kaç element vardır?
10-) Canlı ve cansız varlıkların oluşturdugu sistem aşağıdakilerden hangisidir?
11-) Tımar Sisteminde Vergi Toplayan Atlı Adamın Adı Nedir?
12-) Anadoluda Kurulan Son Türk Devleti Hangisidir?
13-) Aşağıdakilerden hangisinin solunum sistemleri diğerlerinden farklıdır?
14-) Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır?
15-) Bağışıklık kaça ayrılır?
16-) Hangi bezden salgılanan hormon kemiklerin uzamasını sağlar?
17-) Aşağıdakilerden hangisi göz kusurlarından birisi değildir?
18-) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biridir?
19-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme özelliklerinden herhangi biri değildir?
20-) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İSİM CÜMLESİDİR?
21-) "Hiç kimse sizin izniniz olmadan kendinizi değersiz hissettiremez." AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YUKARIDA ANLATILMAK İSTENİLENE EN UYGUNDUR ?
22-) 1.Dünya Şavaşı kaç yılında yapılmıştır ?
23-) Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır?
24-) aşağıdaki cümlelerden hangisi terim anlamı taşı ma maktadır?
25-) yavuz sultan selim hangi savaş ile memluklulara son verdi
26-) -2x+3y = 16 6x+2y = -4 Verilen denklemde (x,y) sıralı ikilisi kaçtır?
27-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem eleştiri hem de övgü söz konusudur
28-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem eleştiri hem de övgü söz konusudur
29-) Dilimizi yabancı sözcüklerden arıtmak, öz Türkçeciliğin amaçlarından biridir. Bunu, dilimizin soluğunu genişleten, gizli güzelliklerini gün ışığına çıkaran bir ----, bir ---- diye adlandırabiliriz
30-) Bir öğrenci çevresinde gözlediği aşağıdaki olayların hangisinde basıncın temas yüzeyi ile ters orantılı olduğu sonucuna varamaz ?
31-) Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin standart sapması en fazladır?
32-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır ?
33-) Aşağıdakilerden hangisi rakamların tam karşılığı değildir ?
34-) The door bell rang.Brain was taking a shower. Yukarıdaki cümlelerin past continous tense karşılığı aşağıdakilerden hangisidir ?
35-) Burçin: What were you doing ...... I entered the room ? Sevda: I ....... for my glasses. Boşluklara sırasıyla ne gelmelidir ?
36-) Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biri değildir ?
37-) ?Ağır? sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?uyuşukluk,gevşeklik durumu? anlamında kullanılmıştır?
38-) Aşağıdakilerden hangisinde önce ?genel?,sonra ?özel? anlamlı sözcük verilmiştir?
39-) Aşağıdakilerden hangisi bir kemik çeşidi değildir?
40-) aşağıdakilerden hangisi katı iletken bir madde değildir?
41-) aşağıdakilerden hangisi kesinlikle katı iletken bir madde değildir?
42-) Aşağıdaki ikilemelerden hangisi cümleye ?yaklaşık olarak? anlamı katmıştır?
43-) Aşağıdakilerden Hangisi Nesnel Bir Yargı Değildir
44-) bir sayının karesi ile toplamı 20 bu sayı kaçtır?
45-) Aşağıdakilerden hangisinde eylemsi yoktur?
46-) Aşağıdakilerden hangi Osmanlı padişahı karadenizi türk gölü haline getirmede büyük pay sahibidir.
47-) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HÜCRENİN BÖLGELERİNDEN DEĞİLDİR&
48-) sizce TÜRKİYE NASIL BİR YER??????
49-) 12 saniyede 400 m yol alan bir arac 20 dakikada kac km yol alir?
50-) asaqıdakiLerden hanqisi bir nesneL yarqıdır
51-) Yeşil gözlü bir anne ile heterezigot kahverengi gözlü bir babanın çocuklarının göz renginin homozigot kahverengi gözlü olma olasılığı kaçtır?
52-) Aşagıdakilerden hanginin sözcük kulanımında yanlışlık vardır.
53-) aşağıdakilerden hangisi 2008 sbs de çıkan derslerden biri değildir
54-) aşağıdakilerden hangisi iltişim arcıdır?
55-) 25*25=?
56-) dinleyicilere, herhengi bir konuda bilgi, görüş aktarmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir
57-) Cumhurbaşkanı kimdir?
58-) aşagıdakilerden hangisi yapı bakımından farklıdır?
59-) devşirme sistemi ile özel olarak secildim.şuan padişahabaglı ve sürekli olarak görev yapan askerim.devletten üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alıyorum. yukarıda verilen askerin bilgileriyle aşagıdakilerden hangısı olablir?
60-) aşadakilerden hangisi çiçektir?
61-) Bitklerin yeşil olmasini sağlayan madde nedir?
62-) Benzer özellikteki hücrelerin oluşturdugu hücre toplulugu aşadakilerden hangisidr?
63-) Aşadakilerden hangisi Topluluk adi değildir?
64-) Aşağidakilerden hangisi Bursanin plaka kodudur?
65-) Ülkemizde kadınlara bir çok hak kazandıran T.C. Medeni Kanunu kaç yılında ve hangi ülkenin medeni kanunu esas alınarak yapılmıştır?
66-) pastırma hanigi ilimize özgüdür
67-) Aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimizdendir?
68-) ankaranın plaka kodu kaçtır
69-) bursanın plaka kodu kaçtır
70-) Aşağıdaki parantez içine alınan Cümlelerin hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
71-) 7.SINIF SBS SINAVI 2008 YILINDA HANGİ TARİHTE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?
72-) sana göre atatürk nasıl biri idi..
73-) aşağıdaki sayılardan hangisi 20 ceyreğidir...
74-) aşagıdakilerden hangisi yanlıştır.
75-) 35+45:15.2=?
Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi 35+45:15.2=? soru detayi